Category Archives: Lingüística

Svenska med ADHD

Tycker det är ett stor problem med svenskan. Den förändras hela tiden, lite mer än vad man kanske bör man utsättas för. Den står inte stilla nämligen. Under mina 21 år som språk användare har jag lärt mig massa ord tillräcklig mycket för att kunna skriva det här till exempel. Givetvis förekommer det ett antal förstöringar som är obegripliga ibland men för det mesta flyter det på tycker jag. Mina misstag sker vid ändelserna, prepositionerna och brist på ordförråd. Det kryddar mitt språk så att den blir alldeles för het för ADHD svenskan. Dock det största bekymret är det när jag lär mig ett ord eller fras som inte fattas av allmänheten. Mycket nog pga den har fallit ur bruk i det vardagliga.

Som andraspråk användare ställer det till för mig då jag är av naturliga skäl en osäkert andraspråk användare. Så när ADHD svenskan inte blir förstådd blir jag nervös. Idag var i skymundan som ställde det till. Jag stod och pratade med en vanlig Svensson när jag drog fram frasen med mycket ansträngning från de glömda vrån i hjärnan som gör det att det blir en riktig maraton att få de i mål på rätt plats och tid må jag säga det. Min åhörare bara stirrade på mig och jag förstådd att samtalet hade inträffat ett hinder. Min hjärna rusade att försöka förstå problemet med kommunikationens plötsligt avbrott. Min åhörare insåg jag visste inte vad i skymundan betydde.

Av alla möjliga fel har jag börjat välja att fråga om man har förstått mina ord. Fast rutinen är att undra om uttalet först. Eller om jag har sagt ordet som det ska, dvs, stavat rätt med munnen. Det handlar om en reaktion på sekunder förstås. Svensson brukar vara ärligt så denne svarar oftast om min rusch att förstå och återetablera kommunikation med samtalet stämmer med min bedömningen av kommunikationens avbrott. Ja, åhöraren visste inte vad jag menade med mitt ordval.

Det brukar hända med andra ord som ligger i väntan på att få ett tillfälle att användas och olyckligtvis debuterar de på fel ställe. Problemet är kanske inte att svenskan förändras. Det kan nog väl vara att det hänger inte med. Vad menar jag med det? Jag menar att svenskan verkar vara en generationsproblem. Alltså, att nya svenskar inte för vidare de gamla ord och inte heller håller de det levande. Jag menar att det gamla stannar kvar på den tid den uppkom. Inte allt förstås men en hel del slutar i hjärnans skymundan.

Weird cognates in Swedish

There is no doubt many languages bear the grunt of false friends or cognates and surely Swedish can be an entrapment of sorts when it comes to said dubious company as one traverses the landscape of scandinavian languages and their codifications whatnot and even worse if you happen to be bilingual Xicano that is, fully native in Spanish and English. These sort of false friends words are a challenge to any language learner since they are hurdles on the way to proficiency. Both visual and auditive associations induce a plethora of cognitive dissonance that must be negociated as a good juggler would.

Exempli gratia:

Words in Swedish which are either homophone or homographs in Spanish that also might raise an eyebrow either when uttered or read. These, according to Chamizo-Domínguez (2008) in Semantics and Pragmatics of False Friends can be classified as chance false friends since «there is no semantic or etymological reason for the overlap»:

Both homophone and homograph
lo  (Lynx) similar to Spanish lo (a neutrum Spanish article)
vete  (wheat) (conjuctive form of att veta, to know, old, not in use) Spanish for ‘go’.
kaka (cookie) similar to caca in Spanish which means feces in Spanish
gata (street) cat in Spanish
koka (boil) sounding like coca in Spanish
el (electricity) sounding like the personal pronoun in Spanish él (he)
ser (see) but to be in Spanish in the infinitive
putta (push) sounding like puta which translates to prostitute in Spanish
pippa (slang for coitus) but pipa in Spanish and pipe in English
mina (mine) which in Spanish means not the possessive mine but mine as in mining
en (one) which in Spanish is a preposition (in)
linda (wrap or namesake) which in Spanish is an adjective (pretty) but in Swedish it could be either a verb or a proper name
basta (sauna) but enough in Spanish
Sole homophone
oj! (exclamative which means ouch!) but sounds like hoy (today) in Spanish
Sole homograph
vi (we) in SWedish; saw in Spanish as in the past tense of to see
sur (sour) similar in spelling to Sur in Spanish which means south

Just the same there are a number of Spanish words which are either chance false friends as a homophone or homograph for Swedish people:

Both homophone and homograph
linda (wrap or namesake) which in Spanish is an adjective (pretty) but in Swedish it could be either a verb or a proper name
basta (sauna) but enough in Spanish also in the frozen phrase “och med det där basta!”
ser (see) but to be in Spanish in the infinitive
gata (street) cat in Spanish
ropa (clothes) but shout in Swedish
¡pisa! step on it! In Spanish but which in Swedish is to pee
por (preposition through) but sounding like porr in Swedish which in turn is porn
loca (crazy) which in Swedish is a renowned beverage except its spelled loka
Sole homograph
hora (hour) but prostitute in Swedish
sur (sour) similar in spelling to Sur in Spanish which means south
paja (slang for masturbation in Spain but hay in Mexico) but in Swedish means broken

English takes the lot though when it comes to chance false friends which tend to cause a lifting of the eyebrows for English speaking persons:

Both homophone and homograph aka homonyms to a degree
bra  (good in Swedish) sounding like bra in English suffice to say, ugh! damn homonym
men  (but in Swedish) near homonym to men in English
hen  (S/he in Swedish) recent coin though a chance false friend homonym in its own right
sex   (6 & sex in Swedish) chance false friend homonym & butt of jokes in Swedish
titt or the name tittis  (look or namesake?) near homonym to titty in English.
Sole homophone
fack  (union or slot in Swedish) near homophone to fuck in English
 Sole homograph
barn  (children in Swedish) though a farm barn in English?
slut  (finish/end in Swedish) though prostitute in English
kiss  (pee in Swedish) but kiss in English
bad  (shower in Swedish) but bad in English
gift  (poison or married in Swedish) but a present in English
kock  (Chef in Swedish) but near homonym to cock in English
dog  (die in Swedish) but homograph to canine in English
spring  (run in Swedish) but homograph to Spring in English
driver  (run in Swedish) but homograph to driver in English
hem  (home in Swedish) but homograph to hem (as in stich) in english
fall  (case in Swedish) but homograph to fall (autumn) & (trip) in English
jerker  (namesake in Swedish) but homograph to jerker (slang for masturbator) in English
fan  (devil in Swedish) but a homograph to fan in English

Those are a few examples that if you happen to have English and Spanish as a mother tongue it surely creates a disarray in the head. though often one is warned of said evilish words no one really goes through the ropes when it comes to not just heading the warnings but going through the ropes of understanding that the words (or graphemes thereby) have several meanings (polysemy) in different languages but also how the brain goes about organizing said words to be readily read in the different languages in due process without having to stumble upon the various meanings of the words. I suppose that after a few stinging or negative reactions you just turn off the mother tongue and start treating every word with a new meaning and only afterwards compare the word with one’s L1. But one inevitably starts of by making fun of the weird similarities until they completely become more of a burden than a fun fact.

I suppose that habit makes habitual to understand the different impacts words have on the being. A clear example is the Swedish word for cookie in Swedish which is kaka. Now, kaka sounds very much like the word caca in Spanish which in turn means feces. Caca so happens to be a repulsive word for Spanish speakers and they cringe at the very utterance of it. It’s unpleasant and brings about a plethora of nasty images. I suppose that time allows the brain and one to allow for versatility and juggling the many associations and even with time meanings we no longer use get relegated to the back burner or use it as an analogy at parties to friends of the same feather.  We are able to negotiate the associations by sheer comprehension that the rules and norms governing a meaning of a word are always subject to the ruling and existential conditions in which the word is uttered. I am not reinforcing the idea of language being subject to the idea of nurture but in a sense language does become subjected to its environment since caca while being a homophone to the Swedish Kaka the fact of the matter is that the party that doesn’t share the same cultural baggage the meaning and thereby consequences upon hearing the word will become null and void. And since only one party feels the sting the it becomes obsolete in a sense. The impact has lost its sting.

II language acquisition

Sometimes my language students answer a question about language strategy with the idea that they got «lucky» if their results prove to be more favorable than they thought. But there is no such thing as getting «lucky» with language. It’s simply a process which though unconscious, one has made a right turn or decision as to the right answer in the games of what is right and what is wrong in language. The tricky part is raising awareness about said processes [metalinguistics baby!] but also acknowledging that an educated guess is far better than leaving blanks behind because if you do, then THAT is just plain bad luck and poor strategy.

So you acquired a II language by sheer luck. Putting it succinctly: your brain did something which, you, the owner, was not aware of, it, as in your brain, knew it, again, your brain, could do. What next? Let’s back a little just a tad. So if acquisition was done by inherent prowesses alien to you is it acquired though? This is no innocent query since the very idea of a «native speaker» not to mention Chomsky’s «window of opportunity» theory just might have a wrench smash it. Pardon the hyperbole for the sake of a jocund moment.

I rabidly dissent from the use of the word «acquisition» but since the powers to be in the ivory towers are fond of the term, for diverse purposes we bitterly use said “accepted” term to further our motives. Having left that letter of protest, much to our disgust,  we further our inquiry so as not to incriminate ourselves as vandals and window breakers, again, pardon the jocund tone.

So you got lucky. Is there anything to it? This «lucky» business? I suppose the easy answer is to own it. Like a mechanical bull. You steer it. How? You just do. Here begins the inquiry. Is it fireproof gut feeling? Happenstance? mere hazard of fortune? As you eliminate the obvious, then back in even further. Have you been exposed to said material somehow? Does your mouth salivate like a Pavlov dog at the sound of a bell? The bell being delicious sounding subjects which you passively took in sometime ago?

Dealing with unconscious happenstances, if you will, are always precarious because they start off with hunches, inklings at best which high brow establishment sneer at and define as half cooked notions at best. Yet higher learning buffs are yet to chart a course towards «meta-linguistic awareness». There is no compass or stars to guide us there. Academia can only account for the existence of «meta-linguistic awareness», not how to achieve it. There are, though, some crude sketches akin to an arrow pointing to a vast horizon in the desert. and no, am not digressing. Because the unconscious knowledge of language is still metalinguistics, albeit unawares.

Allow us to delve so far into uncharted sands so as to desire to quench this burdensome idea with an oasis which might or might not be there to aid our thirst for knowledge.

The mirage: a step by step of learning meta-linguistic awareness. Not just mention it as a psychprop to the student but as a strategy the student at hand can use to further its awareness of how language works. The quirk and unfettered notion of it in its purest form. Minutia handwork.

Yet, in the age of the internet how to approximate the lengthy labor of yore?

Based on Bialystok’s model of metalingusitic development (2001), metalinguistic skills have been defined as the ability to reflect upon language, to attend to its form and structure apart from its content or meaning, and to make judgments or evaluate its correctness or incorrectness.

Here, it is adamant we emphasize that we do not subscribe to the idea that metalinguistics is a rib of grammar. In other words, the idea that «psycholinguistic processing operations that access […] internalized grammar»

and to further our own joy gust:

How deaf children can recruit these psycholinguistic processing operations and use their ―ASL language template‖ to manipulate ASL representations and to map them onto the learning of their second language English remains to be studied in future studies.

Grammatical distance

Siempre me ha sorprendido encontrarme con ejemplos de gramática que deberían de hacer sonar sonajas a loco en mi aparato de detección de errores gramaticales pero que no lo hacen.

Tengan ustedes este ejemplo que escribió una de mis estudiantes de español como idioma extranjero en un trabajo que tienen que hacer tanto escrito como oral:

La corrida de toros es muy popular y en el verano se puede ver uno cada día.

La concordancia nominal dicta que la palabra uno debería considerarse como equivocada por cuestiones de concordancia de género. Mas sin embargo,  mi cerebro acepta este error como correcto ya que en realidad no se encuentra fuera de lugar siempre y cuando la palabra o las palabras que antecedan a esta última estén en concordancia nominal con la susodicha palabra. Y lo están, ya que lo que antecede a uno es y en el verano se puede ver uno cada día en donde uno está en concordancia nominal con el verano pero no con La corrida de toros al inicio de la oración que en realidad está unida con otra oración mediante la conjunción propia y que existe dentro del mismo nivel sintáctico.

Por eso es importante estar consciente de lo que uno escribe.

http://isabelperezjimenez.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/closest_conjunct_agreement_in_spanish_dps__syntax_and_beyond.pdf

http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/13/aih_13_3_073.pdf

 

Had to ask

So am writing profusely in English. Don’t ask why. It just happens. I think I started picking up on my writing because of Hemingway. Or the movie at least. The one with that chick, Nicole Kidman. Though I’ve read a number of stories of Hemingway I can’t say that I have read all of them. I am a Hemingway reader, make no mistake about it. But he is like a lollipop. Though am sure he wouldn’t approve of the metaphor. I’m trying to get in the game. Listening to stuff to get me out of my rut. Which is not writing. That rut. So why English? I suppose it’s easier than having to confront my shortcomings in Spanish. I really hate writing in Spanish though not that much. But it does rile me that Spanish has more vocabulary I wish I knew how to use as compared to my English which seems to be a deep well of knowledge that I can just stick my hand in it no matter how deep the well is and still be able to enrich my writing with beautiful words.

Spanish always leaves me feeling alien. Every time I come across a good book in Spanish written by Spaniards I am left flabbergasted at the richness of the language I supposedly call mine. Now, by good book I mean books by people who painstakingly work with the language in a manner that they select carefully by second hand their own choice of words. Usually the lot is one who is academically oriented such a Pérez-Reverte or my favorite Isabel Vicente. Their use of language makes them inherently mysterious because their use of language leaves a certain flavor in the mouth that I haven’t come across in a so-called iberoamericano.

Which begs the question. Are we too bereft of the richness of Castilian that we stand oceans apart? The answer is quite intricate in many fashions. For one, Iberian American Spanish has to contend with the fact its language is not wholly Spanish or Castilian nor surrounded by its latinate variations to feed of its latin nutrients. There are many other linguas which affect iberoamericano languages of which Spanish is but one, although be it the main funnel by where the indigenous languages must traverse in order to make sense in the world of the Spanish. Alas! yes, indigenous language are subjugated even to this day to the Spanish whore.

Be that as it may, both sorts of Spanish are different in different ways.

I guess I still feel short changed when it comes to Spanish. I rue the motherfucking tongue that gives me its milk & honey because its tit is not mine. Its not mine yet.

Mirabile dictu

Días extraños.

1.- El otro día me dí cuenta que en mis sueños quería corregirme de un error que me vi cometer. O sea, Me observaba en mis sueños. Un sueño lúcido. Tengo por costumbre agregarle miel a shampoo. En mi sueño, dentro de una conversación, le agregaba al shampoo otro producto que me pareció ser jabón líquido. Me percaté del error y quise corregirme pero mi sueño parecía no mio, y dentro del sueño lo que me recalcó fue que me percaté del error y la sensación de haberme visto observando mis propios sueños. Algo así como una especie de metalingüística pero de sueños. Como sabrán, dentro del campo de aprendizaje de idiomas, una de las destrezas a lograr es poder lograr corregirse a uno mismo o por lo menos percatarse de que uno a cometido un error lingüístico. En inglés, esto es comúnmente conocido como metalinguistic awareness. Mis sueños son interesantes.

2.- Por estos días todo cambia, y como diría el recién finado, William Safire, el día que dejes de cambiar, estarás muerto. Me percato de que si quiero escribir tendré que recurrir a lo que hay a mi alrededor. Recontar lo que existe y lo que veo por muy cotidiano y simple que esto último sea. Me ha llevado muchos llegar a este punto y como cada realización mía, siempre hay luto por no haberlo hecho antes. He aprendido también que tengo que aceptar lo que el día me dé en vez de rechazar todo lo que se me dirige a mí.  Ayer todo fue hermoso. Me doy cuenta de que si vivo cosas negativas estas tienen que tener su flujo pero no tienen porque influir en mi comportamiento ni dejar que su flujo influya en mi pensar sobre la humanidad.

Competing personas of a trilingual

Retrato de Ramón Goméz de la Serna Puig. Diego Rivera (1915)

Here in the Swedish Highlands I speak Swedish to those few I speak to. Don’t get me wrong, there is the occasional Spanish speaker to whom one is lucky to exchange a few inborn lingo with in that tongue of yore. For the most part the operative language in my daily affairs tends to be Swedish. For all intent and purposes this has its advantages and disadvantages. It also explains why I thirst to speak my native languages, English and Spanish. Since I don’t get many opportunities to speak them I yearn for them. Oh, don’t get me wrong. I do use the languages at work, that is how I earn my bread and butter. Yet one thing is to use the language for teaching purposes and another to speak it to talk to people. I mean talk, uninterrupted by silly things such as meta-linguistic awareness. Uninhibited talk about what has happened or what is going on in a language that requires no stopping and thinking about its grammar nor which elicits foreignness 24/7. I want to feel “me” or whatever is left of that “me”.

Allow me to expound.

You see, whenever I speak Swedish, as in any other language, one has to adjust to all sorts of manners and ways of being for many a pragmatic reason which tend to be inherent in the language at hand, customs and practices, unwritten rules, the whole lot. This tends to alter the very fabric of any identity, specially if one is trying to achieve native status. Granted, I probably don’t have the energy to achieve said feat in lieu of my bitching but be that as it may, one cannot escape nor avoid the required niceties one is obliged to fulfill as one speaks the target language, mostly to accommodate the native listener. All for the sole purpose of creating an illusion of communicating as painless as possible and to accommodate the old adagio that when in Rome blah, blah. This tends to jar the nerves and exacts a toll in the person who practices multilingualism.

Growing up bilingual I was always afraid to let my “real” self come out, specially in the USA but on occasions in México as well. I was always afraid of the intruding accents in my speech which would reveal who I really was, in this case a Mexican or an Anglo-Americanized Mexican which would show that I wasn’t who I said I was. Respite where I could really find myself has always been my xicanismo. This is home identity wise. Neither Mexicans or Americans buy this but my fellow Xicano brethren do. They recognize the difficulties of having to pass off as one of the “real” deals because one tends to be hard to be believed in as either as Mexican or American. At times, being having to bear the brunt of being possessed by one group or the other claiming me as one of their own as if I in my plight ventured to suggest I was in need of repossessing or something. Allegiance and all that monolingual identity stuff that comes along with nationalism and its oneness of purity BS. Which brings a host of other points of contention for the bilingual ens since these sorts of nationalistic jingoism have a nasty habit of every now and then putting the crux of national identity dead square on bilingual’s shoulders. We must decide and more often than not we resort to let our emotions decide in a split second. Hence the dubiety with which monolinguals eye us for: monolinguals don’t trust the national or patriotic allegiances of bilinguals. We often go for the host nation. So while as a common bilingual growing up in Aztlan gave dialect and national identity headaches in my persona as a being in Sweden the matter goes beyond said issues.

Now I am confronted with another sort of unwanted language implementation affecting my persona: Swedish demands of its speaker to live up to high expectations of truth and honesty. Brutal honesty expecting to say it like it is no matter what the consequences. This is a key aspect of Swedish in its manner of communicating that failing to include this attitude in social conventions will brand one very easy and fast as an unreliable person to deal with, specially if you live in a very small town like mine. This has a tendency to clash with my other languages which are privy to favour all sorts of avoidance strategies for several pragmatical reasons and practically propense to beat around the bush. This leaves me feeling rather odd in many ways because I feel that there is a competing way of essence in constant flux with the essences of being a Spanish speaker and being an English speaker vis-à-vis Swedish. It’s not that Spanish or English speakers are dishonest but rather that the aforementioned speakers are more on the defensive when it comes to emotional values such as honesty and truthfulness, one guards itself more in other words rather dodging situations that would requiere direct truth and honesty. Hence, Swedish leaving me feeling like I am being a hypocrite when I am being more honest than Benjamin Franklin’s policy. And I know why it turns out that way: it makes me feel a goody two shoe. In English nobody likes a goody two shoe, mind you and in Spanish the truth is more questioned than a fat lie. It makes me feel that am not being myself when in reality I haven’t been more open about myself and my surroundings then I have ever have. I can formulate it as a clash of different values leaving a residue as I segue from one language to the other. It must be a residue from the other languages because I have no other explanation with which the uneasiness arises.  Not only does that happen with my everyday learning of the Swedish language of course, I also experience language interference at a greater rate than I would than when I only had to think about my bilingualism. But this doesn’t go beyond other than affecting my emotional self steem. Listeners are not that patient in Sweden and they don’t complete sentences as courtesy because it goes against their politeness code.

Now, I don’t know if it can be cast into the disadvantage slot but I suppose that in some spot it could be seen as that. I speak namely of the position many a good trilingual has to endure for the sake of learning. One has to shove aside intelligence and allow for the asinine ghosts of prejudice and intolerance to rein free. This means I get to allow myself to be misinterpreted as a fool and at worst as an idiot and at the very best as a retard no offence, off course, to the community often associated with the aforementioned word. I allow that. I loose a lot in that.  I am not terribly proud to expound on this, but it is necessary. A sacrifice of sorts if one is to learn a new language with all its dirty secrets and all. Is it a disadvantage then, to allow a slight denigration for greater gains? I suppose that as a language learner, being greedy doesn’t make me better than a Wall Street stock broker. The downward and minus aspect for the sake of the plus and upward reward.

Lillgammal

En Suecia están obsesionados con el comportamiento, todos están prestos a juzgar y otros detalles al primer indició de una desviación social. Quieren a toda costa que todo sea uniforme y de alguna manera la gran mayoría vive la  ilusión de que todo está uniforme o ecuánime. Me imagino que se despiertan con el equilibrio perfecto, un don peculiar a Suecia y procuran con todo el alma batallar todo defecto que ose contra esta égalité, fraternité falsa. Uno de estos comportamientos alcanza hasta a los niños quienes no escapan ni de por broma el criticismo agudo de los suecos, quienes ni considerados ni prestos a detenerse a pensar, lanzan sus agudas observaciones al primero que logre tomar en cuenta la osada apostilla cotidiana que ha ofendido las sensibilidades suecas. Todo lo anterior me viene a mente porque leí una tira cómica de un periódico local de Suecia, aunque para ser francos ya había escuchado anteriormente este fenómeno cuya manifestación siempre me ha parecido algo exótico para no decir mayores disparates. Se trata del fenómeno sueco de tildar a ciertos niños cuyo comportamiento se acerca al de uno de mayor de edad que al de un párvulo. A estos niños se les suele tildar como Lillgammal que traducido quiere decir más o menos como pequeño viejito y que con mayor frecuencia que menor adquiere un tono despectivo entre la población adulta dando efluvios a que algo anda mal.


Baby Blues

Niña Peliroja: Papá, esta es mi nueva amiga, Hilma.

Papá: Hilma, que nombre más interesante. No se llaman así muchas hoy en día.

Niña con trenzas: Ciertamente no, somos de escasa frecuencia.

Niña peliroja: Hilma vive con su abuelita.

Niña con trenzas: Dios me ampare, tienen la temperatura alta, tengo la calor elevada.

El chiste de la tira es que los niños supuestamente no deben de hablar como si fueren adultos, ya que poseer un vocabulario elevado para poder expresarse sobre temas consuetudinarios contraviene con todo aquello que los suecos tienen en mente de lo que un niño debería de ser. Aunque ésta especie de humor negro para puntualizar un “defecto” del que todos deberían de comprender no debería en verdad existir y  cuando se manifiesta es comúnmente mal visto. A los suecos se les hace una aversión anormal que un niño utilice palabras eminentes para expresarse, lo viven como atípico.

Lingüísticamente esto es un fenómeno interesante ya que lo que hace a un niño lillgammal es el repertorio del vocabulario, como la tira cómica lo demuestra, al padre (supuestamente requiere de una explicación del porqué la niña de trenzas habla así) se le hace cosa rara que una niña posea un vocabulario tan anticuado y prácticamente caduco. Aquí hemos de enfatizar que los suecos por lo general le tienen una aversión alérgica a vocablos anticuados lo que tiende a generar distanciamientos generacionales. Quizá por ende el rechazo a que un niño no hable el lenguaje común de todos los días, o en este caso, de las mayorías que dominan el discurso o la narrativa del diario devenir.

A mí se me hizo raro que la población de mi pueblo reaccionara así sobre el comportamiento de un niño. La primera vez que lo viví fue cuando una amiga de mi hija tenía un comportamiento demasiado serio para el gusto de mi ex. A ser verdad, si no es que me lo llevan a mi atención quizá nunca lo hubiese descubierto por propia cuenta. Lo triste de todo esto es que los adultos no se percatan de que al tildar así a un pequeño lo dejan fuera del conjunto poblacional y esto en una sociedad que de apariencias individualistas es más colectiva que individual, en fin.

Schism Lingua

No entiendo por qué es que mis giros lingüísticos en sueco suenan gramaticalmente bien para mí, siendo que son un obvio error para el nativo del sueco. ¿Qué es lo que ignoro, qué es lo que sacrifico y cómo es que logro burlarme a mí mismo?

La verdad, no debería de ser un gran problema poder aprender otro idioma. No soy un experto en la materia, pero si hacemos una lista de las cosas que uno debería de aprender, o poder manipular, en este caso sueco, son pocas. Ahora, no estoy hablando de las partes de un lenguaje que se requiere para poder hablar otro idioma sino de las partes de un lenguaje para poder hacer todo ese malabarismo mecánico llamado gramática que se requiere para poder comunicarse con las partes que se requieren para poder comunicarse. Aquí no importa la semántica o la frasearía sino el aparato que hace que todo eso fluya sin contratiempo.

Aunque me imagino la lista larga en verdad, para mí, lo único que me parece aquejar es la concordancia gramatical. Aunque el sueco es un idioma que no importa que tan gramaticalmente hables el idioma no tiene validez ante el nativo del idioma sino pronuncias el lenguaje en su forma natural, y como el sueco es una lengua tonal pues te hacen la cara de fuchi por más correcto que hables el idioma si es que no pronuncias el sueco a ritmo que para ellos es aceptable. De hecho, a estas alturas estoy dispuesto a decir que el orden de esos dos conceptos sería, que primero habría que dominar el tono del idioma antes que la cuestión gramatical, como dije, no soy un experto en esto y solo lo digo por experiencia propia y como aprendiz del idioma sueco. Y quizá sea por eso que digo que lo que a mí me aqueja es la concordancia gramatical.

Cosa que aunque se escriba en singular es un concepto que alberga varios conceptos, como género, número y cuestiones verbales. Me basta decir que en las cuestiones verbales los únicos problemas visibles, a mí parecer, para mí, es el pluscuamperfecto. Dónde sí tengo problemas y que no los escucho y que me burlan en hacerme creer que digo las cosas correctamente es en género y número.

Y así al principio de la pregunta, ¿qué es lo que hace que para mí suene bien mientras que el nativo sabe por intuición que está mal? Me atrevo a responderme a mí mismo puesto que presiento que lo que me tiene en jaque es que de alguna manera el error se debe a que lo que yo creo está gramaticalmente correcto encaja muy bien con las otras gramáticas que poseo, en este caso el inglés y el español.

Tendré que afinar más mi conciencia gramatical sueca. No hay de otra.

comentario de la lengua chueca

Como es bien sabido por los cuatro vientos y el Phoenix que corretea marcianos en marte, la literatura en inglés desde hace mucho perdió ese dominio de que solo los anglosajones conocidos en nuestra parte del mundo como WASPs escriben en inglés. Existen miles de angloparlantes que no son necesariamente blanquitos que digamos. Los vestigios de las colonias inglesas varían tanto que solo el idioma los une, y como es sabido vienen de todos colores y sabores. El inglés lo dominan gente del caribe, como Derek Walcott, Jamaica Kinkaid y V.S. Naipal; la India con Arundhati Roy y Salman Rushdie; el África con Ngũgĩ wa Thiong’o y Chinua Achebe y otros tantos por ahí así que el idioma ha perdido esa esencia de que el inglés solo le pertenece a los ingleses desde hace mucho. Muchos de estos autores han utilizado el inglés como herramienta para descolonizarse. Le han dado un revés al idioma y se han apoderado de él. A diferencia del español del cual aún nos faltan muchos años para hacer lo que los demás han hecho. Nosotros los hispanoparlantes no tenemos esa independencia aún. A diferencia de los autores antes mencionados lo nuestro es el mestizaje. No nos diferenciamos mucho por nuestra etnia ni lugar del país y más o menos todos somos del mismo color. Todos hablamos español y tenemos más o menos el mismo trauma y las cuestiones del colonialismo no se tocan como se tocan en el inglés. La colonización es un tema vivo y latente en la literatura de inglés; el español no nos afecta de la misma manera al menos que uno este agudamente consciente de ello. El racismo existe pero no se habla mucho de ello. Es más todavía estamos en ese eufemismo que intenta tapar la cloaca del racismo bajo adjetivos como ‘discriminación’.

No sé que nos pasa a nosotros los mestizos. Estamos tan preocupados con crecer como seres humanos que no tenemos tiempos para las etnias de nuestros respectivos países. Hay que recordar que somos una nueva raza y si apenas llevamos como 500 años de existir comparado con otros humanos. No queremos ver. No es sorprendente pues leer a veces que todavía existen personas indígenas que no saben el español y nos sorprende de manera escandalosa y internalizamos nuestro asombro. No queremos ver el pasado. Ver el pasado es ver el racismo que nuestra piel ha sufrido para llegar al lugar en que nos encontramos: una mayoría indiferente a su pasado. Lo que es irónico pues porque si de algo se ufana el ente hispano es su pasado. Hablamos de muchas culturas en el pasado como si ya no existieran. Y así. Me pregunto si algún día tendremos el valor de ver al demonio del pasado ojo a ojo y anotar nuestras crueldades. Darle la vuelta al idioma y dejar de serle servil a un idioma que solo sabe reprimirnos. Habrá que tomar las riendas de este código lingüístico y delatar las injusticias. No nos queda de otra. Hay que robarle a España su propio idioma, hay que posesionarnos de él para así verdaderamente empezar una liberación digna para nosotros. Mientras tanto seguiremos de viles lacayos a un idioma que insiste en vernos como agachados por los años de los años.